Achtergebleven munitie in bodem

Projecten Gevaarlijke Stoffen en Explosieven

EXPLOSIEVEN

TAG Advies 2012-2013. Lid expertgroep Programmaraad Gevaarlijke Stoffen: opstellen richtlijn PGS32 - Opslag van explosieven

Gemeente Zaanstad 2010-2012. Advisering ruiming munitie, bodemsaneringen en normering explosieve verbindingen Hembrugterrein

VROM Inspectie 2006-2011. Beoordeling explosieven- en bodemonderzoeken bij voormalige kruitfabriek KNSF te Muiden

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15)

Gemeente Terneuzen 2010-2011. Advisering brandbeveiliging en externe veiligheid bij opslagen gevaarlijke stoffen (PGS15)

Veiligheidsregio Zeeland 2010. Advisering onderzoeksproject brandbeveiligingsinstallaties PGS 15 beschermingsniveau 1

VROM Inspectie2008- 2009. Projectleider certificering brandbeveiligingsinstallaties bij PGS15 bedrijven en vuurwerkopslagbedrijven, programma veiligheidsinspecties. Advisering Expert Meetings Brandveiligheid bij opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen

VROM Inspectie Noord-West 2007. Waarnemend projectleider onderzoek naar lichtschuim brandblussystemen in grote opslagen van gevaarlijke stoffen: Dieper duiken in het schuim

VUURWERK

VROM - Directie RB 2007- 2010. Uitvoering aanpassingen Vuurwerkbesluit (HUF-toets - handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid, fraudebestendigheid) en deelname aan evaluatietraject Vuurwerkbesluit : inbrengen ervaring en kennis over brandgedrag en voorzieningen

VROM Inspectie Noord- West 2005 2006. Projectleider onderzoek naar de vaststelling van kleinere veiligheidsafstanden in milieuvergunningen voor grote vuurwerkopslagbedrijven

VROM Inspectie Noord- West 2005. Waarnemend projectleiderschap grootschalig nationaal onderzoek naar de implementatie van het Vuurwerkbesluit: Klap op de Vuurpijl