Inspectie  

Projecten Inspectie en Toezicht

Provincie Utrecht 2011. Projectleider bestuurlijk en strafrechtelijk ketenonderzoek naar zeefresidu grof huishoudelijk afval

VROM-Inspectie 2010-2011. Onderzoeken naar en afhandeling van meldingen van normovertredingen door bodemintermediairs (Kwalibo; bodemsignalen)

Provincie Utrecht 1999 - 2010. Projectleider Ketenmeldpunt grondstromen en asbest; voorzitter platform informatie-uitwisseling en handhaving grondstromen (netwerk grondstromen Utrecht); van 1999 tot 2009 secretaris.

VROM Inspectie 2007 - 2008. Projectleider certificering brandbeveiligingsinstallaties bij PGS15 bedrijven en vuurwerkopslagbedrijven, programma veiligheidsinspecties: "Dieper Duiken in het Schuim"

SIKB/LOM 2006-2007 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/ Landelijk Overleg Milieuhandhaving). Projectuitvoering kwaliteit van toezicht bij saneringen, project Handreiking en Handhavingsuitvoeringsmethode Wet bodembescherming  

VROM Inspectie 2004 - 2007. Prioritering en monitoring EVOA: ontsluiten Douane-informatie voor handhaving exportverbod afvalstoffen 

VROM Inspectie 2002 - 2006. Opzet en projectleiding 2e lijns-toezicht naar de uitvoering van Wbb-taken bij alle bevoegde gezagen (provincies en ISV-gemeenten): Bodem in Zicht I, II, III

VROM Inspectie Noord- West 2005. Waarnemend projectleiderschap toezicht op uitvoering Vuurwerkbesluit: Klap op de Vuurpijl