Basiscursus Explosieven voor Overheden

In veel situaties worden springstoffen ingezet voor civiel gebruik. Bedrijven gebruiken explosieven voor het slopen van gebouwen, het reinigen van ketels, het maken van filmopname  enzovoort. Daarnaast worden op diverse plekken  explosieven opgeslagen. Ook overheden werken met explosieven,  bijvoorbeeld de politie en de EOD.

Daarom, wat weet u van de Wet explosieven voor civiel gebruik?

Het civiele gebruik van springstoffen is onderhevig aan veel wet- en regelgeving, o.a. de Wet explosieven voor civiel gebruik, kortweg de WECG. Het vervaardigen, opslaan, in de handel brengen, overbrengen en gebruik dient volgens strikte regelgeving te geschieden. De overheid is zowel vergunningverlener, als controlerende instantie. De Basiscursus Explosieven voor Overheden (BAEX)  is bedoeld voor iedereen die binnen de overheid te maken heeft met de WECG.  Dit kan zijn als vergunningverlener,  als toezichthouder of controleur. Gemeenten moeten op grond van de WECG een overbrenging vergunning afgeven, indien een springstof binnen de gemeentegrens wordt gebracht. Daarbij kunnen bijzondere beveiligingseisen worden gesteld.

Binnen deze cursus komen onder meer de taken en bevoegdheden van de overheid aan de orde, de wet- en regelgeving: de WECG en de circulaire, de richtlijn PGS32, de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht (WABO) en het besluit omgevingsrecht (BOR), en de regels voor de verpakking en het vervoer over de weg van (ADR). Natuurlijk is er ook volop aandacht voor het lezen van een springplan, soorten explosieven en toepassingen van materialen. Hoe controleer je en waar let je op als overheid?

Tijdens de praktijkdag zal een SKO gecertificeerde springmeester u alle fijne kneepjes van het vak tonen en met raad en daad terzijde staan.

De cursus is gemaakt en geschreven door docenten die een jarenlange ervaring hebben als adviseur , controleur en springmeester op dit vakgebied. Kijk hier naar een fotoimpressie van een praktijkdag

De eindtermen vindt u hier

Docenten:

Piet Uittenboogaard, SKO gecertificeerd springmeester voor alle niveaus.
Fred de Groot , specialist en adviseur gevaarlijke stoffen en tevens springmeester.
Wouter Tuijnman, deskundige op het gebied van milieuwetgeving en gevaarlijke stoffen.

 

 

Praktische informatie:

De cursus zal 5 dagdelen duren. De eerste staat gepland in het voorjaar van 2014. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers . Het is mogelijk deze cursus In Company te geven, om zodoende reistijden en kosten te beperken.

De cursus is bedoeld voor mensen in dienst van de overheid, met minimaal MBO niveau. Anderen kan mogelijk om een VOG gevraagd worden.

Is uw interesse gewekt? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.