Bodemsanering bij verbreding A2 nabij Utrecht

Omgevingsmanagement

Ik ben expert in het managen van overheidsinzet bij complexe technische projecten, en werk al twintig jaar voor diverse overheden en bestuursorganen. Sinds 2003 ben ik betrokken bij de spoorverdubbeling en de verbreding van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, de laatste jaren in opdracht van Rijkswaterstaat. Zo heb ik in 2003 in opdracht van het Bestuur Regio Utrecht de overheidsinzet op het gebied van milieu geco÷rdineerd bij de spoorverdubbeling tussen Amsterdam en Utrecht. Tot 2010 co÷rdineerde ik voor de bestuurlijke stakeholders de vergunningverlening en handhaving van diverse wetten bij de reconstrunctie van de A2: de Wet bodembescherming, de Wet verontreiniging oppervlakte water en de Wet milieubeheer. Dat deed ik in opdracht van de betrokken gemeenten, waterschappen en provincies. Mijn gesprekspartners bij de opdrachtgever (RWS) waren vooral de technisch manager (conditionering, bodem en ondergrond) en de omgevingsmanager.

Sinds begin 2011 ben ik rechtstreeks ingehuurd door Rijkswaterstaat als adviseur omgevingsmanagement. Bij de verbreding van de A2 zijn veel wettelijke mogelijkheden en contractvarianten voor de eerste maal ingezet. Dit had ook gevolgen voor de onderzoeken en saneringen die in de eindfase van dit project nodig waren. Voor het omgevingsteam overlegde ik met alle betrokken stakeholders en zorgde dat de besluitvorming soepel verliep. Mede dankzij mijn ruime ervaring met het bestuurlijke krachtenveld was dit stimulerend en uitdagend. Het project wordt medio 2013 afgerond.