Wouter Tuijnman

Na een studie chemische biologie aan de Universiteit van Utrecht, promoveerde ik in 1992 bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht in de experimentele immunologie, gevolgd door de opleiding Handhaving Milieu (HAMIL-O) aan de Bestuursacademie Randstad.

Ik begon mijn milieukundige loopbaan bij de provincie Utrecht. Een van mijn eerste taken was het opzetten van het bestuurlijk toezicht voor de Wet milieubeheer (1993) en de Wet bodembescherming (1994). Bij de provincie vervulde ik diverse functies en taken, zoals (handhavings)projectleiding, vergunningverlening en beleidsadvisering op het gebied van bodem, water en afvalstoffen.

In mijn toenmalige woonplaats Bunnik was ik enkele jaren lid van de vrijwillige brandweer. Ook volgde ik de Rijksopleiding Onderbrandmeester Gevaarlijke Stoffen. Hierdoor heb ik zowel theoretische als praktische kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen en explosieven.

In 1999 heb ik korte tijd voor een milieuadviesbureau gewerkt, waarna ik voor mijzelf ben begonnen als directeur van TAG advies BV. Sindsdien werk ik op projectbasis voor diverse ministeries, gemeentes, provincies en waterschappen. Ik ben projectleider geweest voor vele projecten van het Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, de VROM-Inspectie, provincies, waterschappen en gemeenten.