Toezichthouders aan het werk

Projecten Inspectie en Toezicht

Inspectie en Toezicht

Om milieudoelstellingen te halen is het nodig dat regelgeving wordt nageleefd. Maar situaties en activiteiten kunnen zo ingewikkeld zijn dat het voor de bestuurlijke instanties helemaal niet zo duidelijk is hoe het nu zit met naleving, veiligheid, emissie, risico enz. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij activiteiten waarbij gecertificeerde processen of producten een rol spelen, en veel door bedrijven zelf geregeld is. Daarom worden er voor bijzondere situaties of vraagstellingen vaak inspectie-onderzoeken of toezichtprojecten uitgevoerd. Dit zijn vaak multidisciplinaire samenwerkingsprojecten. Voor dit soort projecten ben ik op zeer korte termijn inzetbaar, als (waarnemend) projectleider, of als specialist op diverse gebieden.

Ik heb ruim tien jaar ervaring met complexe (inspectie-)onderzoeken en toezichtprojecten waarbij gebruik gemaakt wordt van de bevoegdheden van toezichthouders om aan informatie te komen, of waarbij informatie van verschillende organisaties wordt gekoppeld. Ik heb diverse onderzoeken opgezet, geleid en ondersteund voor diverse bestuurlijke en strafrechtelijke instanties. Gecombineerd met mijn wetenschappelijke onderzoekservaring en gedegen kennis van bodem, veiligheid, normen en richtlijnen geeft dat een goede kans dat de onderste steen boven komt.