Depot gevaarlijke stoffen

Projecten Gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen en explosieven

De opslag en het transport van gevaarlijke stoffen brengt diverse soorten risicoís met zich mee. Ik ben specialist in het beoordelen van voorzieningen voor gevaarlijke stoffen bij grote opslaglocaties (PGS 15). In het bijzonder heb ik ervaring met de opslag en het gebruik van explosieve stoffen. Dat zijn bijvoorbeeld vuurwerk, seinmiddelen, munitie, diverse chemicaliŽn, maar ook explosieven zoals die gebruikt worden in de offshore en de filmindustrie.

Ik ben projectleider geweest bij de VROM-Inspectie (IenM) voor een landelijk onderzoek naar brandbestrijdingsinstallaties en de certificering daarvan bij grote opslagen. In Zeeland heb ik diverse gemeenten geholpen bij het op orde brengen van de voorzieningen bij dit soort locaties. Ook heb ik in opdracht van het Ministerie IenM, en samen met het RIVM, een handreiking voor provincies gemaakt voor het vaststellen van kleinere veiligheidsafstanden bij grote vuurwerkopslagen. Er kan namelijk bij de vergunningverlening worden afgeweken van de standaard veiligheidsafstanden vanuit deze opslagen tot woningen (en andere kwetsbare objecten) in de omgeving.

Explosieven voor Civiel gebruik

Ik neem als expert deel aan de Programmaraad Gevaarlijke Stoffen (werkgroep PGS 32), waarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, werknemers en overheidsinstanties zoals brandweer, milieudiensten, gemeentes en provincies zitting hebben. In de PGS richtlijnen wordt zowel naar interne als externe veiligheid gekeken. Interne veiligheid gaat over de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers. Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving van opslaglocaties. De nieuwe PGS 32 waar ik bij betrokken ben zal gaan over interne en externe veiligheid en over security bij de opslag van explosieven voor civiel gebruik.

In 2013 zal ik in samenwerking met adviesbureau FRETAN.NL,  voormalig adviseur gevaarlijke stoffen van de politie en een gediplomeerd  springmeester, aan medewerkers van overheden zoals de politie en de provincie een basiscursus geven over explosieven. Ik zal het juridische en bestuurlijke kader toelichten en mijn partners verzorgen het gedeelte over springstoffen. Bijzonder is dat er tijdens een praktijkdag gewerkt zal worden met verschillende springstoffen en daarbij hun toepassing zal worden uitgelegd, dit alles onder toezicht van een SKO gediplomeerde springmeester.