Bodemsanering

Projecten Bodembeheer
 

Bodembeheer

Ik werk al twintig jaar als professional in het bodembeheer. In die tijd heb ik vanuit verschillende invalshoeken een heel scala aan werkzaamheden verricht. Dat varieert van advisering en directievoering bij complexe saneringsprojecten, ketenonderzoek naar grondstromen en bestuurlijk toezicht, tot het schrijven van handreikingen en gedragslijnen.

Mijn kracht bij al deze projecten is het samenbrengen van alle meningen, informatie en belangen die spelen bij technisch ingewikkelde vraagstukken. Hiervoor bezit ik gedetailleerde kennis van de technische en juridische aspecten van de diverse milieu- en veiligheidsvraagstukken, naast een goed gevoel voor het maatschappelijk en bestuurlijk krachtenveld.


 

Ik heb veel ervaring in het samenstellen van handreikingen en het vertalen van beleidsvraagstukken in praktische uitvoeringsinstructies. Zo ben ik in 2013 betrokken bij het uitwerken van gedragslijnen voor bodemverontreiniging bij grondtransacties. Opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed en Ontwikkelbedrijf RVOB, en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In 1994 werd de Wet bodembescherming ingrijpend herzien. Voor de provincie Utrecht was ik verantwoordelijk voor het opzetten van het bestuurlijk toezicht. Dat markeerde de start van mijn loopbaan als bodemkundig adviseur. Sindsdien volgden nog vele projecten en adviestrajecten in opdracht van provincies, overheden, waterschappen, gemeenten en andere bestuursorganen.

Enkele recente projecten

Van 2003 tot 2011 heb ik zowel bij de verbreding van de A2 als bij de spoorverdubbeling tussen Utrecht en Amsterdam, de inzet van alle betrokken besturen op het gebied van bodemsanering en grondstromen geco÷rdineerd. In 2011 gaf ik leiding aan een uitgebreid ketenonderzoek naar zeefresidu waaraan diverse provincies, gemeenten en de VROM Inspectie deelnamen.

De gemeentes Zaanstad (Hembrugterrein) en Muiden (voormalige kruitfabriek) vroegen mij advies over de sanering van nog niet ontplofte explosieven en verontreiniging met munitiegerelateerde stoffen. Daarvoor bestonden nog geen interventiewaarden. Bij deze projecten kon ik mijn expertise over explosieven en vuurwerk combineren met mijn bodemsaneringservaring.